tour du lịch Hà Nội

Đánh giá:0/5 trong 0 đánh giá

TOur du lịch Hà Nội: 14 tour

HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ– SA PA – HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 200 chỗ
ô tô, máy bay
ô tô, máy bay
Date
Hàng ngày

Giá từ

4,490,000đ

XUÂN VỀ VÙNG CAO TÂY BẮC
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

6,420,000đ

HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 1000 chỗ
HÀ GIANG- MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

2,190,000đ

HÀ NỘI - MAI CHÂU – PÙ LUÔNG – SUỐI CÁ THẦN –THUNG NHAM – TAM CHÚC
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 200 chỗ
ô tô, máy bay
ô tô, máy bay
Date
Hàng ngày

Giá từ

6,850,000đ

HÀ NỘI – NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
PHỐ CỔ HÀ NỘI - THỊ TRẤN SAPA MỜ SƯƠNG
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 200 chỗ
ô tô, máy bay
ô tô, máy bay
Date
Hàng ngày

Giá từ

4,550,000đ

NÚI THIÊNG YÊN TỬ - HUYỀN DIỆU HẠ LONG
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

4,360,000đ

SAPA- NƠI GẶP GỠ ĐẤT TRỜI
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

2,190,000đ

KHÁM PHÁ CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

1,390,000đ

KHÁM PHÁ HÀ GIANG-TUYÊN QUANG- BẮC CẠN
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

3,500,000đ

HÀ NỘI – NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ

tour du lịch Hà Nội

Đánh giá:0/5 trong 0 đánh giá

Xem thêm