BRUNEI – DUBAI – SHARJAH – ABUDHABI BỐN ĐIỂM ĐẾN XA HOA BẬC NHẤT THẾ GIỚI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 50 chỗ
ô tô, máy bay
ô tô, máy bay
Date
Hàng ngày

Giá từ

31,990,000đ

MÙA THU HÀN QUỐC 2020
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

13,490,000đ

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ẤN ĐỘ HUYỀN THOẠI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 50 chỗ
ô tô, máy bay
ô tô, máy bay
Date
Hàng ngày

Giá từ

20,500,000đ

NGẮM HOA ANH ĐÀO TẠI DƯƠNG MINH SƠN
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

10,990,000đ

DU LỊCH LIÊN TUYẾN HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

13,990,000đ

 ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

10,390,000đ

BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG HÀNG ĐẦU CHÂU Á
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

9,990,000đ

HÀN QUỐC MÙA HOA ANH ĐÀO 2020
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

13,490,000đ

MÙA ĐÔNG HÀN QUỐC 2020
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

13,490,000đ

CỬU TRẠI CÂU - THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

10,990,000đ

MÙA HÈ HÀN QUỐC 2020
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

13,490,000đ