Tour Châu Úc

MELBOURNE - AUCKLAND – ROTORUA – SYDNEY
Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

74,990,000đ

MELBOURNE - SYDNEY ĐÔNG VỀ TRÊN XỨ SỞ CHUỘT TÚI
Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

47,390,000đ

MELBOURNE - SYDNEY XỨ SỞ CHUỘT TÚI
Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

47,590,000đ

SYDNEY - CANBERRA THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT SHEN YUN TUYỆT ĐỈNH
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

39,390,000đ

KHÁM PHÁ AUSTRALIA XINH ĐẸP
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 50 chỗ
Máy bay, ô tô
Máy bay, ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

39,930,000đ