SÀI GÒN – ĐỒNG THÁP – TRÀM CHIM (2N1Đ)
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
13/3 - 20/3 - 27/3 - 3/4 - 10/4

Giá từ

2,040,000đ

SÀI GÒN – CHÂU ĐỐC – RỪNG TRÀM TRÀ SƯ
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
13/3 - 20/3 - 27/3 - 3/4 - 10/4

Giá từ

2,480,000đ

CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU 2N1D
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
12/3 - 19/3 - 26/3 - 2/4 - 9/4

Giá từ

2,640,000đ

SÀI GÒN - PHÚ QUỐC - PHÚ - QUỐC - SÀI - GÒN - 3N2D
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
12/3 - 19/3 - 26/3 - 2/4 - 9/4

Giá từ

5,400,000đ

CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – CÀ MAU – ĐẤT MŨI 3N2Đ
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
12/3 - 19/3 - 26/3 - 2/4 - 9/4

Giá từ

3,670,000đ

CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG - 4N3Đ
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
11/3 - 18/3 - 25/3 - 1/4 - 8/4

Giá từ

4,590,000đ

CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG - 3N2Đ
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
11/3 - 18/3 - 25/3 - 1/4 - 8/4

Giá từ

4,020,000đ

KHÁM PHÁ LỤC TỈNH MIỀN TÂY (4N3Đ)
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
11/3 - 18/3 - 25/3 - 1/4 - 8/4

Giá từ

4,790,000đ

SÀI GÒN – CÁI BÈ – VĨNH LONG – CẦN THƠ CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG (3N2Đ)
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
9/3 - 12/3 - 16/3 - 19/3 - 23/3

Giá từ

3,870,000đ

CÔN ĐẢO TÂM LINH 2N1Đ
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 - 12/3

Giá từ

2,430,000đ

KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4N3D
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 - 12/3

Giá từ

3,740,000đ

KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC - 3N2Đ
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 - 12/3

Giá từ

2,590,000đ

CÔN ĐẢO TÂM LINH 3N2Đ
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 - 12/3

Giá từ

3,710,000đ

KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC - 2N1Đ
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 - 12/3

Giá từ

2,130,000đ

KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO 3N2Đ
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 500 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 - 12/3

Giá từ

4,650,000đ

HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ– SA PA – HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

Liên hệ

XUÂN VỀ VÙNG CAO TÂY BẮC
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

6,420,000đ

HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 1000 chỗ
ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - (BÀ NÀ) - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM 4N3D
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

2,400,000đ

KHÁM PHÁ KIẾN TRÚC SÀI GÒN
Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
Hàng ngày

Giá từ

730,000đ

SÀI GÒN- MỸ THO- CẦN THƠ
Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
Hàng ngày

Giá từ

1,720,000đ

HÀ NỘI - MAI CHÂU – PÙ LUÔNG – SUỐI CÁ THẦN –THUNG NHAM – TAM CHÚC
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - (BÀ NÀ) - HỘI AN - HUẾ
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

2,900,000đ

HÀ NỘI – NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
KHÁM PHÁ MIỀN TÂY SÀI GÒN- MỸ THO
Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
Hàng ngày

Giá từ

640,000đ

SÀI GÒN – MỸ THO – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC (3N2Đ)
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
Hàng ngày

Giá từ

3,410,000đ

SÀI GÒN- CÁI BÈ- CHỢ NỔI- CÙ LAO TÂN PHONG
Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
Hàng ngày

Giá từ

750,000đ

ĐÀ NẴNG - (BÀ NÀ) - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG/PHONG NHA
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 1000 chỗ
ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - (BÀ NÀ) - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG/PHONG NHA
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 1000 chỗ
NÚI THIÊNG YÊN TỬ - HUYỀN DIỆU HẠ LONG
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

4,360,000đ

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - (BÀ NÀ) - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

2,000,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ  - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG/PHONG NHA
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Hàng ngày

Giá từ

2,400,000đ

CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG – MIỆT VƯỜN
Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 1000 chỗ
Xe
Xe
Date
Hàng ngày

Giá từ

410,000đ

HÀ NỘI – NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Lịch trình 3N2Đ
Số chỗ 1000 chỗ